Láska a vášeň v literatuře

Není-li v programu označeno jinak jsou pořady pro děti a mládež do 15 resp. 18 let nevhodné

SVĚT KNIHY 2008: VÁŠNIVÝ A EROTICKÝ

Letošní ročník Světa knihy si vzal za téma Vášeň a erotiku v literatuře – téma tak konkrétní jako abstraktní, věčné i aktuální. Téma, při němž se jedněm zablýskne v očích, zatímco druzí je cudně klopí. Téma, kterému se dostane prostoru v podiové diskuzi, komponovaných pořadech i panelových výstavách.
Co je to erotické písemnictví a jak je vymezit vůči pornografickému čtivu nebo galantní literatuře? Jak se pojem erotiky měnil v průběhu staletí a jak se vyvíjel vztah společnosti k tomuto fenoménu? Jak se k sobě mají erotika a svoboda slova, vůle legendárního markýze de Sade vyslovit vše – a zamřížovaná okna charentonského blázince, za nimiž jeho život skončil? To jsou některé z otázek, které se budou snažit zodpovědět hosté diskuze moderované Janou Klusákovou: spisovatelé a publicisté Lenka Procházková, Jan Nejedlý, Jan Suk a Viktor Šlajchrt.
Kdy: pátek 25. 4., 16.00–16.50 v Literární kavárně – pravé křídlo (balkon)

Zmíněný markýz de Sade a další francouzští spisovatelé erotické literatury 18. a 19. století – Rétif de la Bretonne, hrabě de Mirabeau, Théophile Gautier nebo Alfred de Musset – budou tématem pořadu, jenž připravil publicista Aleš Knapp. Jeho přednášku doprovodí nejen ukázky z knihy Slastná to noc, čítanky francouzské erotické literatury, kterou vydalo nakladatelství Protis (čte herec z projektu LISTOVÁNÍ), ale také promítání ilustrací, jež některá historická vydání těchto lechtivých spisků doprovázela.
Kdy: pátek 25. 4., 16.00–16.50 v Literárním sále – levé křídlo
Nevhodné pro děti a mládež do 18 let

Thyrsos, Sexuální nocturno, Emilie přichází ke mně ve snu – to jsou názvy erotických textů klasiků české kultury minulého století Františka Halase, Vítězslava Nezvala a Jindřicha Štyrského. Vznik těchto původně pokoutních dílek a jejich trnitou cestu za prvorepublikovým i současným čtenářem přiblíží kunsthistorik Karel Srp, zasvěcený vykladač a komentátor umění české avantgardy. V pořadu zazní ukázky z jednotlivých knížek (čte herec z projektu LISTOVÁNÍ) a k vidění budou rovněž ilustrace, které doprovázely původní edice.
Kdy: sobota 26. 4., 11.00–11.50 v Komorním sále – pravé křídlo (balkon)
Nevhodné pro děti a mládež do 18 let

Karel Hynek Mácha a jeho šifrované deníkové zápisy z roku 1835 jsou tématem pořadu Pavla Vašáka, autora knihy Šifrovaný deník K. H. Máchy (vydalo nakladatelství Akropolis). Úvodní Vašákovo slovo pojedná nejen o vztahu těchto erotických zápisů k celku Máchova díla, ale také je vsadí do dobového kontextu evropského romantismu. Na přednášku, ilustrovanou ukázkami z deníku, naváže krátký snímek režiséra a scenáristy Jiřího Golda Vidíš-li poutníka (1966).
Kdy: sobota 26. 4., 13.00–14.20 ve Veletržním kině – pravé křídlo
Nevhodné pro děti a mládež do 15 let

Současné české erotické literatuře je věnováno autorské čtení Svatavy Antošové, Kateřiny Rudčenkové, Petra Hrbáče a Tomáše Míky – výrazných básníků a prozaiků mladší a střední generace, kteří ve svých dílech vyslovují lásku hetero- i homosexuální, erotiku harmonizující, ale také spjatou se smrtí. Úvodní slovo: Radim Kopáč.
Kdy: sobota 26. 4., 17.00–17.50 v sále Rosteme s knihou – pravé křídlo
Nevhodné pro děti a mládež do 18 let

A konečně: téma Vášeň a erotika v literatuře rozvinou také dvě panelové výstavy. Ta první představí ve výběru soukromé a bibliofilské erotické tisky, které vycházely v Čechách v období první republiky. Ta druhá se zaměří na milostnou korespondenci v české literatuře 19. a 20. století.
Expozice připravil a uvede Josef Schwarz.
Kdy: čtvrtek 24. 4. ve 13.00 ve Střední hale

Radim Kopáč, Josef Schwarz


Ke stažení - nejaktuálnější verze
Láska a vášeň v literatuře (70 kB, soubor *.pdf)

Další pořady

čtvrtek 24. 4.

16.00–17.50
      Veletržní kino – pravé křídlo

ONĚGIN

režie: Martha Fiennes, VB/USA 1999, 106'
literární předloha – A. S. Puškin
[ Svět knihy, s.r.o. a FAMA

18.30
Francouzský institut v Praze – CAFE 35
Štěpánská 644/35, Praha 1 – Nové Město

GUY GOFFETTE: VERLAINE Z BŘIDLICE A DEŠTĚ

Setkání s básníkem a spisovatelem Guy Goffettem, držitelem ceny Francouzské akademie za celoživotní dílo a autorem imaginární biografie prokletého básníka Verlaina. Láska a erotika, kterou nalézáme ve Verlainově tvorbě, ostatně nechybí ani v Goffettových dílech. Prostřednictvím Verlainových básní a vlastních textů nás Guy Goffette provede po milostných stezkách poezie. Dvojjazyčné čtení a hudební doprovod.
Vstup volný

pátek 25. 4.

15.00–15.50
      Komorní sál – pravé křídlo (balkon)

LÁSKA A VÁŠEŇ V POEZII

Básník Guy Goffette (Belgie/Francie) a básník „gay poezie“ Brane Mozetic (Slovinsko) budou diskutovat o erotice a lásce v poezii. Moderuje Aleš Knapp. Pořad ve francouzštině.
[ Velvyslanectví Francie v ČR

17.00–18.20
      Velký sál – střední hala

KULATÝ STŮL „LÁSKA A VÁŠEŇ V LITERATUŘE”

Španělští a hispanoameričtí autoři budou mluvit o tématu lásky a vášně v literatuře, které navrhli organizátoři veletrhu jako specificky „hispánské“, nebo tryská ze španělských literárních mýtů, hluboce zakořeněných ve světové literatuře.
Účastníci: Sergi Belbel, Alfredo Conde, Clara Janés a Julio Llamazares (Španělsko), Héctor Orestes Aguilar (Mexiko), Leyla Bartet (Peru) a Luis Sepúlveda (Chile).
Moderuje: Filip Kanda
[ Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR a Institut Cervantes v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Velvyslanectvím Spojených států mexických v ČR, Velvyslanectvím Peruánské republiky v ČR a Velvyslanectvím Chilské republiky v ČR

18.15–18.50
      Čítárna – pravé křídlo (balkon)

„LICHTENBURG“ – PREZENTACE KNIHY

Osudový příběh lásky a zrady odehrávající se na Lichnici v Železných horách. Idylické soužití nejvyššího sudího království českého Mikuláše Trčky z Lípy a jeho krásné manželky Kateřiny ze Šelemberka je narušeno příjezdem španělského velmože Hernana de Fierra, který se stává správcem hradu. Dějové pozadí rozvíjejícího se manželského trojúhelníku tvoří neklidná doba krále Ladislava Jagellonského. Tato historická freska překvapuje aktuálností myšlenek a vizí hlavních hrdinů, slévajících se ve finále do konečného poselství z Lichnice.
[ Nakladatelství Onyx

sobota 26. 4.

11.00–11.50
Velký sál – střední hala

LITERÁRNÍ A HUDEBNÍ SHOW

Nejkrásnější úryvky z francouzské milostné literatury, přeložené do češtiny. V rámci pořadu uslyšíte ukázky z děl Bretona, Cohena nebo Houellebecqa. Přij te se zaposlouchat do lásky. Hudební doprovod na pětiřadý xylofon Bena Havlů.
[ Velvyslanectví Francie v ČR

13.00
stánek S 108 – střední hala

ČTENÍ A OCHUTNÁVKA: VÍNO, LÁSKA A KNIHY!

Ochutnávku vína pořádaná „Maison de la Bourgogne“. Přij te poznat Burgundsko, jeho knihy, autory a vína!
[ Velvyslanectví Francie v ČR

14.00–14.50
      Literární sál – levé křídlo

NIKOLAJ FROBENIUS – SETKÁNÍ S AUTOREM A SCÉNICKÉ ČTENÍ

Román významného norského spisovatele, dramatika a filmového scénáristy Nikolaje Frobenia Latourův katalog – Komorník markýze De Sade představí ve scénickém čtení herci z projektu LISTOVÁNÍ. Autor bude poté k dispozici otázkám z publika.
Moderuje: Ondřej Vimr
[ nakladatelství Argo, Svět knihy, s.r.o. a NORLA
Nevhodné pro děti a mládež do 18 let