14. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
SVĚT KNIHY PRAHA

Logo hlavní město Praha

Čestný host: Španělsko
Téma: Láska a vášeň v literatuře, Kniha a životní styl,
Egypt - 50 let české egyptologie
Datum: 24. - 27. dubna 2008
Spolupořadatel: hlavní město Praha
Pod záštitou: ministra kultury ČR a primátora hl. m. Prahy
Místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice

Místo konání

Průmyslový palác Praha

Veletrh se koná v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha, jež bylo postaveno pro účely Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Palác je postaven v secesním slohu, jeho dominantou je střední hala, k níž jsou připojena dvě křídla. Celková výstavní plocha paláce je 10 000 čtverečních metrů, výstaviště však umožňuje další flexibilní řešení větších výstavních ploch.

O pražském mezinárodním knižním veletrhu

Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha patří k těm mezinárodním veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. První den veletrhu do 14.00 hodin je kontraktačním dnem, určeným pouze pro odbornou veřejnost a zástupce tisku. Každý rok se hlavní pořadatel veletrhu - Svaz českých knihkupců a nakladatelů - a jeho produkční firma Svět knihy, s.r.o. snaží zajistit co největší návštěvnost ze strany knihkupců, knihovníků, knihovníků, informačních pracovníků, literárních agentů, zástupců nakladatelství i tiskáren.

Veletrh Svět knihy Praha je rovněž velmi populární mezi širokou čtenářskou veřejností. Těm pořadatelé nabízejí celou řadu programů - odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů, oceňování edičních a tvůrčích počinů.