14. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha 2008 s novým logem a grafikou

logo Světa knihy Praha 2008

SVĚT KNIHY, s.r.o., společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů již v dubnu vyhlásila ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ soutěž na nové logo veletrhu Svět knihy Praha 2008. Vzhledem k tomu, že předchozí dva roky byla grafika stejná, obměněná pouze barevností, bylo našim záměrem přijít se zcela novou a moderní grafikou loga i výtvarného provedení materiálů.

Do prvního kola soutěže přišlo celkem 52 návrhů, z nichž odborná porota, ve složení Marius Corradini, Jan Kremláček, Štěpán Malovec a Iva Pecháčková, vybrala tři, které postoupily do kola druhého.
Autorům vybraných návrhů – Janu Kolářovi, Martinu Odehnalovi a Miloslavu Zájezdovi - členové poroty, všichni renomovaní grafici, sdělili své připomínky, které měly být zapracovány pro návrhy druhého kola.

Na výběru vítězného návrhu se porota shodla jednomyslně – vybráno bylo logo a grafické i výtvarné zpracování Martina Odehnala, který vytvořil variaci na téma čárového kódu a rozevřené knihy, ovšem v netradiční podobě. S prací Martina Odehnala se budou moci zájemci o knihy a knižní veletrh Svět knihy Praha 2008 setkávat pravidelně až do 24. dubna, kdy se veletrh zahajuje.

logo firmy Adobe

Adobe Creative Suite 3 Design Premium, jako odměnu pro výherce, poskytla firma AMOS Software, spol. s r.o.