Knižní novinky veletrhu

Nakladatelství Maranatha nabízí:

Najdete nás na stánku L 701


Gerhard Padderatz : Bůh před soudem – otevřený dialog
Gerhard Padderatz

Bůh před soudem – otevřený dialog

V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Podle autora jsou tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Daniéle Starenkyj : Touha ženy – Více si rozumět a lépe milovat
Daniéle Starenkyj

Touha ženy – Více si rozumět a lépe milovat

Srdce ženy je kompas, jehož střelka ukazuje vždycky k lásce, bez ohledu na to, kterým směrem se žena vydá. Proto by si měla každá žena uvědomit, že být milována je její výsadou i právem; měla by tuto potřebu s radostí přijmout a poddat se pravé touze svého srdce. Jen poté se u ní může rozvinout hlubší tušení toho, čím opravdová láska skutečně je, a jen poté může být schopna odhalit a odmítnout její falešné kopie.

Vydáno ve spolupráci se Společností Prameny zdraví, o.s.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


M. Jungová / L. Kubiasová : S Bodlinkou od jara do zimy
M. Jungová / L. Kubiasová

S Bodlinkou od jara do zimy

Bodlinka je malý ježek (paní ježková :) ), kterého doprovázíme přes čtyři roční období a objevujeme různé zajímavosti z jeho života, ale především jak krásně Bůh všechno zařídil a jak se stará i o nás. Obrázková knížka pro děti od 5 let.

Vydalo o.s. Tim 2,2 za podpory o.s. Maranatha

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Radim Passer : 3 a ½ roku aneb americký sen v Česku
Radim Passer

3 a ½ roku aneb americký sen v Česku

Strhující životní příběh jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů současnosti, developera Radima Passera.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Radim Passer : 3 a ½ roku II aneb s vírou a odhodláním
Radim Passer

3 a ½ roku II aneb s vírou a odhodláním

Přečtěte si pokračování otevřené zpovědi miliardáře a křesťana Radima Passera. Poutavé vyprávění o pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání a víry.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Ellen Gould Whiteová : NA ÚSVITU DĚJIN – Počátky civilizace a doba patriarchů
Ellen Gould Whiteová

NA ÚSVITU DĚJIN
Počátky civilizace a doba patriarchů

Úvodní kniha světoznámé série „Drama věků“ od americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové popisuje známé příběhy o původním ráji, Adamovi a Evě, o potopě, Josefovi či Mojžíši, které se odehrály na úsvitu lidských dějin. Dotýkají také dnešních zápasů mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, věrností a zradou, pomstou či odpuštěním.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Ellen Gould Whiteová : OD SLÁVY K ÚPADKU – Proroci a králové dávného Izraele
Ellen Gould Whiteová

OD SLÁVY K ÚPADKU
Proroci a králové dávného Izraele

Druhý díl série „Drama věků“ vtahuje čtenáře do historie izraelských králů. Dočtete se o obdobích, kdy národ naslouchal slovům proroků, kteří i s nasazením vlastního života přinášeli vládcům naléhavá varování. Kniha osloví i ty, kdo chtějí poodhalit tajemství úspěchu či příčiny úpadku lidské společnosti.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Ellen Gould Whiteová : TOUHA VĚKŮ  – Příběh Ježíše z Nazareta
Ellen Gould Whiteová

TOUHA VĚKŮ
Příběh Ježíše z Nazareta

Třetí díl série „Drama věků“, který je právem považován za vrcholný literární projev spisovatelky E. G. Whiteové, nabízí jedinečný pohled na život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva – Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, historii, kulturu i umění, ale především na naši morálku a etické postoje.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Ellen Gould Whiteová : POSLOVÉ NADĚJE A LÁSKY – Zrod křesťanství a vliv apoštolů
Ellen Gould Whiteová

POSLOVÉ NADĚJE A LÁSKY
Zrod křesťanství a vliv apoštolů

Čtvrtý díl série „Drama věků“ se zaměřuje na události ze života prvních apoštolů, následovníků Ježíše z Nazareta, kteří pro svoji víru byli ochotni podstoupit pronásledování, a dokonce obětovat i své životy.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


Ellen Gould Whiteová : VELKÉ DRAMA VĚKŮ – Vývoj křesťanství a vize budoucnosti

VELKÉ DRAMA VĚKŮ
Vývoj křesťanství a vize budoucnosti

Závěrečný díl pětisvazkové série knih „Drama věků“ se narozdíl od čtyř předchozích svazků nezabývá biblickou historií, ale sleduje vývoj křesťanství za posledních dva tisíce let. Jednotlivé události i základní smysl historie jsou nazírány z perspektivy „velkého dějinného sporu“ mezi dobrem a zlem neboli mezi Bohem a jeho odpůrcem.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz


George R. Knight : SETKÁNÍ S ELLEN WHITEOVOU
George R. Knight

SETKÁNÍ S ELLEN WHITEOVOU

Renomovaný historik církevních dějin George R. Knight jedinečným způsobem představuje Ellen Gould Whiteovou takovou, jaká opravdu byla a jak skutečně žila, v záběru reálného času, v dobových, církevních i celosvětových souvislostech.

www.maranatha.cz info@maranatha.cz