Čestný host a téma veletrhu

Španělsko – čestný host 14. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2008

  • Stánek – společný prostor pro španělské ministerstvo kultury a Federaci vydavatelů Španělska, s částí výstavní, částí pro veřejnost a částí pro setkávání spisovatelů a autogramiády.
  • Zahájení stánku – oficiální slavnostní akt za účasti českých a španělských zástupců
  • Program na veletrhu – předpokládá se návštěva asi 9 hostů – autorů, obdorníka na podporu četby a na nové technologie. V rámci programu se plánují čtení autorů, setkání s překladateli, setkání s literárními novináři, prezentace pro distributory, představení informačních technologií, výběr knih pro děti a mládež, beseda o podpoře četby, formy výuky španělštiny jako cizího jazyka, dále se program zaměří i na témata veletrhu – Láska a vášeň v literatuře a Kniha a životní styl i společná prezentace se španělsky mluvícími zeměmi.
  • Program mimo veletrh – plánovány koncerty, filmové produkce, divadelní představení, společné čtení v češtině a španělštině, prezentace pro média, účast na konferenci Kafka a Borges.

Čestný host: ŠPANĚLSKO

představí svou knižní kolekci připravenou ministerstvem kultury a nabídku jednotlivých nakladatelství – členů Federace vydavatelů Španělska. Ve svém doprovodném programu se Španělé zaměří na mnoho aspektů literárního života a knižní kultury země a rovněž připravují návštěvu významných spisovatelů a osobností.

Témata:

jsou vybírána s ohledem na atraktivitu a předpokládaný zájem široké čtenářské i nečtenářské veřejnosti a nabízejí programovou inspiraci vystavujícím nakladatelům.

LÁSKA A VÁŠEŇ V LITERATUŘE

knihy, filmy, divadlo, literární pořady, výstavy reflektující toto umělecky věčné téma.

KNIHA A ŽIVOTNÍ STYL

speciální výstavní prostor pro prezentaci knih o designu, architektuře, módě, gastronomii, zdraví, péči o tělo a hobby - s ohledem na knihu a četbu jako součást moderního života

Egypt – 50. let české egyptologie

prezentace práce našich předních egyptologů a významné výročí Českého egyptologického ústavu FF UK.

španělsky psaná Literatura

literární spolupráce se španělsky hovořícími zeměmi – spisovatelé a literatury zemí Latinské Ameriky ve spolupráci s velvyslanectvími a Ministerstvem kultury ČR.

Kafka a Borges

konference /22. – 24. 4. 2008/ o díle světově významných spisovatelů ve spolupráci se Společností Franze Kafky, velvyslanectvím Argentiny, Ministerstvem kultury ČR a Mezinárodní nadací Jorge Luis Borges – koná se v rámci programu stejnojmenného biennale.

SVĚT KNIHY VE FILMU / 7. ročník

přehlídka filmových adaptací knižních děl – kino Ponrepo, Atlas a veletržní kino

SVĚT KNIHY NA JEVIŠTI / 5. ročník

tematicky vybírané dramatizace literárních předloh, které uvádějí divadla z celé republiky.